26.04.2017

Kosonen Heidi, MA, tohtorikoulutettava

Kosonen Heidi, MA, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Taidehistoria
Huone:
D306

Viimeistelen Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella taidehistorian oppinaineessa visuaalisen kulttuurin tutkimukseen lukeutuvaa väitöskirjaa tabusta. Sen sisällä tarkastelen sukupuolta ja seksuaalisuutta kuvakulttuurissa ja kuvakulttuuria koskevissa mediadiskursseissa. Fokuksessani ovat olleet erityisesti queerin rooli tabuna, seksuaalisuuden osuus kuvakulttuurissa moraalipaniikeissa ja sukupuolen ja seksuaalisuuden asema itsemurhan kulttuurisesti kiertävässä mytologiassa.