02.10.2017

Kotilainen Sofia, FT, dosentti, KTM, ekonomi, YTM

Tutkimuksen asiasanat: historia, henkilönnimet, intersektionaalisuus, johtaminen, kasvatus, koulutus, luku- ja kirjoitustaito, perhe
Kotilainen Sofia, FT, dosentti, KTM, ekonomi, YTM
Oppiaine:
Suomen historia