20.12.2016

Lehtonen Sanna, FT, yliopistonlehtori

Tutkimuksen asiasanat: affektit, ikäkaudet, intersektionaalisuus, kieli ja kielenkäyttö, media, taide ja kulttuuri.
Lehtonen Sanna, FT, yliopistonlehtori
Oppiaine:
Soveltava kielentutkimus

Olen tutkinut kielenkäyttöä ja sukupuolen ja iän risteymiä nykypäivän kulttuurituotteissa ja niiden vastaanottokonteksteissa sosiaalisessa mediassa. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat lastenkulttuurituotteet ja fanikulttuurit.