09.12.2016

Mankki Laura, YTM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: intersektionaalisuus, työ, liikkuvuus ja muuttoliike, rasismi, luokka.
Mankki Laura, YTM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Sukupuolentutkimus

Tutkin väitöskirjatutkimuksessani  maahanmuuttajien asemaa sukupuolittuneilla ja rodullistetuilla työmarkkinoilla. Pro gradu-tutkimuksessani keskityin Judith Butlerin poliittiseen ajatteluun.

 

Kuva: Simo P.J. Ulvi