25.01.2018

Mustosmäki Armi, YTT, KTM, Yliopistonopettaja

Tutkimuksen asiasanat: työpolitiikka, perhe, työ
Mustosmäki Armi, YTT, KTM, Yliopistonopettaja
Oppiaine:
Yhteiskuntapolitiikka

Olen tutkinut Pohjoismaista mallia, työelämän muutosta ja sukupuolten välisiä eroja työelämässä vertailevasta näkökulmasta. Olen tutkinut myös työn ja perheen yhteensovittamista, erityisesti työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta. Olen myös kiinnostunut vanhemmuuden kulttuurisesta tutkimuksesta, erityisesti äitiyden kielletyistä tunteista.