14.09.2017

Notko Marianne, YTT, tutkijatohtori

Tutkimuksen asiasanat: väkivalta, perhe, sosiaali- ja terveysala, lapset, arki.
Oppiaine:
Yhteiskuntapolitiikka

Tutkimusintresseihini kuuluvat perhesuhteet, väkivalta ja vallankäyttö sekä lasten arjen siirtymävaiheet. Olen työskennellyt useissa monitieteisissä perhetutkimuksen ja väkivaltatutkimuksen hankkeissa. Parhaillaan toimin tutkijana hankkeessa, jossa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja poliisin lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen liittyviä käsityksiä, kokemuksia, käytäntöjä ja koulutustarpeita.