27.12.2016

Okkolin Mari-Anne, FT, YTM

Tutkimuksen asiasanat: kasvatus, politiikka, yhteiskunta.
Okkolin Mari-Anne, FT, YTM
Oppiaine:
Kasvatustiede

Olen koulutussosiologi ja tutkimusalaani on ennen kaikkea tyttöjen ja naisten koulutus ja kouluttautuminen kehittyvissä maissa. Koulutuksen mikro- ja makrokysymysten lisäksi olen kiinnostunut opettajuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnallisena professiona.

(Kuva: Emma Taipale)