15.03.2017

Päivinen Helena, PsT, tutkijatohtori

Tutkimuksen asiasanat: kieli ja kielenkäyttö, maskuliinisuus, perhe, valta, väkivalta
Päivinen Helena, PsT, tutkijatohtori
Oppiaine:
Psykologia

Tutkimukseni kohdistuu terapiakeskusteluihin sukupuolinäkökulmasta. Olen tutkinut sukupuolen merkityksiä ja kulttuuristen valtavirtadiskurssien vaikutusta ja huomioimista pariterapiassa ja parisuhdeväkivallan hoidossa. Jatkotutkimuksessani tarkastelen sukupuolittuneen identiteettityön ristiriitoja parisuhteen siirtymävaiheissa.