27.12.2016

Puranen Karoliina, FM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: historia, kasvatus ja koulutus, koulukuri, luokka, intersektionaalisuus, valta.
Puranen Karoliina, FM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Suomen historia

Tutkin väitöskirjassani Suomen oppikoulujen koulukuria 1900-luvun alussa sukupuolen ja yhteiskuntaluokan näkökulmista. Kasvatus- ja koulutushistoria kiinnostavat minua erityisesti.