27.12.2016

Reuter Martina, FT, yliopistonlehtori, dosentti

Tutkimuksen asiasanat: filosofian historia, feminismi, politiikka.
Reuter Martina, FT, yliopistonlehtori, dosentti
Oppiaine:
Sukupuolentutkimus

Tutkin feministisen ajattelun ja naisfilosofien historiaa, erikoisalanani 1600- ja 1700-lukujen varhaisfeminismi. Olen aikaisemmin tutkinut myös feministisiä tulkintoja järjen miehisyydestä, ruumiinfenomenologiaa ja Hannah Arendtin ajattelua. Lisäksi opetan feminististä tieteenfilosofiaa ja metodologiaa.