01.02.2018

Roiha Taija, FM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: luokka, taide ja kulttuuri, työ, kirjallisuussosiologia, luova työ
Roiha Taija, FM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Kirjallisuus

Tutkin väitöskirjassani kirjailijoiden työtä sukupuolen ja yhteiskuntaluokan näkökulmasta. Lähestyn aihetta erityisesti kokemuksen käsitteen kautta: miten sukupuoli ja yhteiskuntaluokka koetaan suhteessa kirjailijuuteen ja miten kokemuksista kerrotaan? Kirjailijantyön lisäksi olen kiinnostunut myös laajemmin luovasta työstä ja siihen liittyvästä eriarvoisuudesta.