09.03.2017

Ruonakoski Erika, FT, yliopistotutkija

Tutkimuksen asiasanat: filosofia, kasvatus ja koulutus, ruumis ja ruumiillisuus, eläimyys.
Ruonakoski Erika, FT, yliopistotutkija
Oppiaine:
Sukupuolentutkimus, filosofia

Tutkimusteemojani ovat sukupuolisensitiivinen pedagogiikka filosofian opetuksessa sekä sukupuolen, eläimyyden ja luonnon käsitteelliset yhteydet. Erityisesti olen perehtynyt Simone de Beauvoirin ja Maurice Merleau-Pontyn filosofiaan.