16.01.2017

Säilävaara Jenny, YTM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: äitiys, imetys, ruumiillisuus, tilat, representaatiot.
Säilävaara Jenny, YTM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Sukupuolentutkimus

Tutkin väitöskirjassani pitkään, eli yli vuoden, imettäneitä suomalaisäitejä. Olen kiinnostunut imetyksen tiloista, ruumiillisuudesta ja siihen liitettävistä representaatioista.