27.12.2016

Saresma Tuija, FT, dosentti

Tutkimuksen asiasanat: affektit, etnisyys ja rotu, kielenkäyttö, kulttuuri ja taide, liikkuvuus ja muuttoliike, maskuliinisuus, media, politiikka, rasismi ja rodullistaminen, väkivalta, yhteiskunta.
Saresma Tuija, FT, dosentti
Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus

Tutkin antifeminismiä, populismia, rodullistamista ja vihapuhetta sekä maahan- ja maastamuuttokokemuksia ja -representaatioita intersektionaalisesti, korostaen eroja (sukupuolen lisäksi mm. etninen tausta, yhteiskuntaluokka, seksuaalinen suuntautuminen) ja niiden yhteisvaikutusta siinä, miten ihmisiä asetetaan ja miten he asettuvat yhteiskunnassa vallan suhteen epätasa-arvoisesti.