27.12.2016

Stark Laura, FT, professori

Tutkimuksen asiasanat: perhe, avioliitto, valta, seksuaalisuus, köyhyys.
Stark Laura, FT, professori
Oppiaine:
Etnologia

Olen tutkinut naisten harjoittamaa uskontoa, taikuutta ja kansanlääkintää Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, sekä kotitaloutta, perhettä, sukupuolta ja valtaa samalla aikakaudella. Tutkin tällä hetkellä köyhyyttä sekä varhais- ja pakkoavioliittoja urbaanissa Tansaniassa.