20.12.2016

Sulkunen Sari, FT, yliopistonlehtori

Tutkimuksen asiasanat: kasvatus ja koulutus, kieli ja kielenkäyttö, tekstitaidot.
Sulkunen Sari, FT, yliopistonlehtori
Oppiaine:
Suomen kieli

Olen tutkinut tekstitaitoja, erityisesti lukutaitoa, ja siinä yhteydessä sukupuoli on keskeinen tekijä. Olen myös tarkastellut lukutaidon sukupuolieroihin yhteydessä olevia koulun käytänteitä.