07.03.2017

Tuovinen Meri, FM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: rodullistaminen, liikkuvuus, ruumiillisuus, luokka, toimijuus
Tuovinen Meri, FM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Etnologia ja antropologia

Väitöskirjani käsittelee islamiin kääntyneiden suomalaisten toimijuutta kuuluvuuden ja kuulumattomuuden välisessä neuvottelussa. Tutkin aihetta rodullistamisen, luokan ja sukupulen kontekstissa.