20.12.2016

Turunen Arja, FT, tutkijatohtori

Tutkimuksen asiasanat: feminismin tutkimus, historia, media, ruumiillisuus.
Turunen Arja, FT, tutkijatohtori
Oppiaine:
Etnologia

Olen tutkinut muistitieto- ja media-aineistojen kautta 1900-luvun yhteiskunnallisia muutoksia naisten näkökulmasta keskittyen erityisesti pukeutumisen muutoksiin. Tällä hetkellä tutkin, kuinka feminismi tuli Suomeen 1960-1980-luvuilla.