27.12.2016

Valtonen Heli, FT, dosentti

Tutkimuksen asiasanat: koulutus, professiot, työ, johtaminen, identiteetit.
Valtonen Heli, FT, dosentti
Oppiaine:
Historia

Olen tutkinut arvojen, mentaliteettien ja identiteettien keskinäistä suhdetta naisten omaelämäkerrallisissa teksteissä. Lisäksi tutkin koulutusta, professioita, työtä ja työelämään liittyviä kysymyksiä sekä johtamista.