27.12.2016

Ylikotila Anna-Kaisa, FM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: historia, kasvatus ja koulutus, luokka, ruumis ja ruumiillisuus, terveys, työ.
Ylikotila Anna-Kaisa, FM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Suomen historia

Tutkin väitöskirjassani hyvän opettajuuden rakentumista suomalaisessa opettajankoulutuksessa 1920-luvulta aina 1940-luvulle. Tutkimuksessani tarkastelen opettajuuden ihanteen eri tasoja sekä tilanteita, joissa opettajakokelaat eivät ole kyenneet vastaamaan heihin asetettuihin odotuksiin. Minua erityisesti kiinnostaa hyvän opettajuuden ihanteen sukupuolittuminen, sillä odotukset nais- ja miesopettajakokelaita kohtaan poikkesivat toisistaan huomattavasti.