22.01.2019

Sukupuolentutkimuksen Studia Generalia: Kuuma sukupuoli

 

"Lopetetaan turha lässytys feminismistä ja tasa-arvosta" (MTVUUTISET 26.11.2018).

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat päivänpolttavia aiheita julkisessa keskustelussa ja netin keskustelupalstoilla: Miten perhevapaat pitäisi jakaa? Miksei julkisin varoin tueta itsellisten naisen hedelmöityshoitoja? Määräävätkö raskausajan hormonit ihmisen seksuaalisen suuntautumisen?

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat asioita, joista useimmilla on kokemus ja myös mielipide. Mihin sukupuolentutkimusta siis tarvitaan? Ja ylipäätään: ”pitääkö sitä sukupuolta joka paikkaan tunkea?” Suomessa vallalla on ollut ajatus, että sukupuolesta vaikeneminen tukee tasa-arvopyrkimyksiä parhaiten. Tällöin jää piiloon se, miten monessa päivänpolttavassa kysymyksessä sukupuolella ja sukupuoleen liittyvillä valtasuhteilla on keskeinen merkitys.

Tällä luentosarjalla sukupuolta ei oteta annettuna, vaan tarkastellaan kriittisesti sukupuolentutkimuksen välinein sitä, miten sukupuolet saavat merkityksensä nyky-yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä menneisyydessä. Miten sukupuolen/sukupuolten merkityksiä ja käytäntöjä on rakennettu ennen ja miten niitä rakennetaan tai voidaan rakentaa nyt ja tulevaisuudessa? Miten ja miksi sukupuoli muuttuu? Miltä sukupuoli tuntuu ja mitä sukupuolella tehdään? Minkälainen merkitys sukupuolella ja sukupuolittuneilla käsityksillä on terveyden, hyvinvoinnin ja seksuaalisuuden kannalta, koulutuksessa ja kasvatuksessa, työelämässä ja sotilasyhteisöissä, kielessä ja kirjallisuudessa, taiteessa ja mediassa?

Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat suorittaa luentosarjalle osallistumalla opintojakson sukupuolentutkimukseen tai historiaan (ks. ohjeet alla).

Aika: Torstaisin klo 16.15 - 17.45

Paikka: Jyväskylän yliopiston päärakennuksen (C) luentosali C4

Luentotallenteet on katseltavissa Moniviestimessä 4.4. saakka osoitteessa (luennot tulevat moniviestimeen luentoa seuraavan viikon alussa):

https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/yfi/spt/studia-generalia-kuuma-sukupuoli/170119

Polkuavain on: kuumasukupuoli

OHJELMA

17.1. Harjunen Hannele: Terveyden sukupuoli ja luokka

24.1. Sari Sulkunen ja Merja Kauppinen: Sukupuoli ja tekstitaidot – paljon (huoli)puhetta pojista

31.1. Kaisa Ahvenjärvi: Naisrepresentaatioista saamelaisessa nykytaiteessa ja -kirjallisuudessa

7.2. Riikka Homanen: Hedelmöityshoidot, rodullistaminen ja hetero(parisuhde)normatiivisuus

14.2. Huonot feministit -kollektiivi (Elmgren, Lahti, Mankki, Mustosmäki & Sihto): Seksuaalisuuden, vallan ja affektien nykykuvi(telmi)a

21.2. Touko Vaahtera: Transihmisten kehot kulttuurissa ja tuhon politiikka: genealoginen näkökulma

28.2. Minna Nikunen & Suvi Kouri: Selviytymisen strategiat työelämässsä: Nuoret naiset ja miehet työelämän kynnyksellä ja upseerinaisten sopeutuminen sotilasyhteisöön 

7.3. Karoliina Puranen & Lauri Julkunen: Ongelmapoikia ja poikaongelmia 1900-luvun alun Suomessa

14.3. Kirsi Vainio-Korhonen: Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa, seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa

21.3. Sofia Kotilainen: Uudistettu nimilainsäädäntömme ja nimenvalinnan normien sukupuolittunut historia 

 

OPINTOSUORITUKSET

Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat suorittaa luentosarjalle osallistumalla (ja tehtävät tekemällä) jonkin seuraavista opintojaksoista:

HISA412 Sukupuolihistoria, 4op 

Suoritusmuotona (4 op) luentopäiväkirja. Palautus 4.4.2019 mennessä. Lisätietoja Pirita Frigren: pirita.frigren(a)jyu.fi

SPTA2003 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot I, 5 op tai SPTA2004 Sukupuolentutkimuksen vapaavalintaiset opinnot II, 5 op

Sukupuolentutkimuksen kurssi löytyy moodlesta hakemalla otsikolla Studia Generalia: Kuuma sukupuoli, kurssiavain on: kuumasukupuoli

Suoritusmuotona (5 op) luentopäiväkirja + lyhyt essee (3-4 s) jonkin luennon aiheesta luennon ja luennoitsijan antaman artikkelin pohjalta. Luentopäiväkirjan ja esseen yhteisohjepituus on n. 15 sivua.

Esseessä voi käsitellä aihetta laajasti analysoiden tai keskittyä käsittelemään jotain yksittäistä aihetta tai ilmiötä. Essee otsikoidaan itse. Esseen suosituspituus on noin 3-4 sivua, fontti Times New Roman 12, riviväli 1,5. Luentopäiväkirja ja essee palautetaan moodleen 4.4.2019 mennessä.

Tekijätiedot ylätunnisteeseen (kurssin koodi ja nimi, oma nimesi, syntymäaikasi ja sähköpostiosoitteesi sekä tehtävän päiväys). Käytä sivunumerointia.

Esseessä käytetään tieteellisen kirjoittamisen mukaisia viittauskäytänteitä. Kirjoittamisen, viittauskäytäntöjen ja lähteiden merkitsemisessä  voit käyttää apuna teosta Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi . Voit myös käyttää oman oppiaineesi ohjeita Januksen ohjeita  tai pro gradu -ohjetta

Ohje esseetä varten

 SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä, 5 op

Suoritusmuotona luentopäiväkirja, jonka lisäksi kirjoitetaan lyhyt essee yhdestä opiskelijan valitsemasta luentosarjan teemasta. Tätä varten tulee etsiä kyseisestä teemasta 2 artikkelia tai muuta lähdettä (esim. maisterintutkielmaa), joita käsitellään esseessä. Lähdekirjallisuutena voi hyödyntää luennoilla annettavia kirjallisuusvinkkejä tai etsiä kirjallisuutta itse. Luentopäiväkirjan palautuksen yhteyteen liitetään käytetyt lähteet (tai linkit niihin) tiedoksi opintojakson vastuuopettajalle. Luentopäiväkirjan ja esseen yhteisohjepituus on n. 15 sivua.

Luentopäiväkirja palautetaan Moodleen 4.4.2019 mennessä.

Vastuuopettaja: Jarmo Jantunen (jarmo.h.jantunen@jyu.fi)

Lisätietoja ja pääsy Moodle-tilaan: Sari Sulkunen (sari.sulkunen@jyu.fi)

KIRS121/122/123 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät (5 op) 
Suoritusmuotona luentopäiväkirja, jonka lisäksi kirjoitetaan lyhyt (3–5 liuskaa) essee yhdestä opiskelijan valitsemasta luentosarjan teemasta. Tätä varten tulee etsiä kyseisestä teemasta 2 tutkimusartikkelia tai muuta lähdettä (esim. maisterintutkielmaa), joita esseessä käsitellään. Lähdekirjallisuutena voi hyödyntää luennoilla annettavia kirjallisuusvinkkejä tai etsiä kirjallisuutta itse. Luentopäiväkirjan palautuksen yhteyteen liitetään käytetyt lähteet (tai linkit niihin) tiedoksi opintojakson vastuuopettajalle. Luentopäiväkirjan ja esseen yhteisohjepituus on n. 15 sivua. Luentopäiväkirja ja essee palautetaan vastuuopettajalle 4.4.2019 mennessä. Esseeohjeita: https://www.jyu.fi/…/lai…/mutku/opiskelu/ohjeita/essee/essee.

Vastuuopettaja: Sanna Karkulehto (sanna.karkulehto@jyu.fi)