03.10.2017

Arjoranta Jonne

Oppiaine:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Asiantuntemus: pelit ja merkitykset, pelikohut ja moraalipaniikit, roolipelit, tarinankerronta ja narratiivit peleissä, vaikuttamaan pyrkivät pelit