03.10.2017

Äyrämö Sanna-Mari

Oppiaine:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Asiantuntemus: hyötypelit, oppimispelit, pelit ja merkitykset, pelit ja oppiminen, tarinankerronta ja narratiivit peleissä, pelikäsikirjoittaminen