03.10.2017

Siitonen Marko

Oppiaine:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Asiantuntemus: monen pelaajan verkkopelit, verkkopeliyhteisöt, uutispelit, viestintä ja vuorovaikutus peleissä, hyötypelit, vaikuttamaan pyrkivät pelit