22.12.2016

Pelitutkimusverkosto - mitä ja miksi

Jyväskylän yliopiston pelitutkimusverkosto on pelien ja peleihin liittyvien ilmiöiden tutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden verkosto.

Pelitutkimusverkosto tukee toiminnallaan paikallisten tutkijoiden verkostoitumista, tutkimustyötä ja asiantuntijuuden näkyvyyttä. Verkosto pitää yllä sähköpostilistaa ja Facebook-ryhmää, joiden kautta verkostolle voidaan esimerkiksi tiedottaa tapaamisista, hankemahdollisuuksista tai alaa koskevista uutisista. Verkoston tapaamisessa, joita on 1-2 lukukaudessa, esitellään tutkimusprojekteja ja -hankkeita sekä suunnitellaan verkoston toimintaa. Toiminta ja sen järjestäminen tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja palvelee jäsenien toiveita ja tarpeita.

Pelitutkimusverkosto on kerännyt aiheen tutkijoita yhteen jo vuonna 2012, jolloin muutamat DiGRA:n konferensseihin osallistuneet paikalliset tutkijat alkoivat tavata ja esitellä tutkimustaan toisilleen. Verkosto on hiljalleen kasvanut ja nykyään verkostoon kuuluu tutkijoita lähes kaikista tiedekunnista ja useilta eri laitoksilta.

Näiltä sivuilta löytyy verkoston jäsenten asiantuntijalistaus aihealueittain sekä lisätietoja pelitutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa. Verkoston kautta löydät asiantuntijoita lausuntoja, seminaareja tai koulutuksia varten. Asiantuntijoiden ajankohtaisimmat yhteystiedot löydät hakemalla yhteystietoja jäsenen nimellä yliopiston yhteystietohaulla. Mikäli et haulla löydä kyseisen henkilön yhteystietoja, voit myös ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tanja.valisalo@jyu.fi.

(Kuva: Alien research lab, Paul Albertella, CC BY 2.0 -lisenssi)