15.04.2015

Pelitutkimus Jyväskylän yliopistossa

Pelitutkimus on monipuolista ja monitieteistä Jyväskylän yliopistossa.

board game night,  Geoffrey Fairchild (https://www.flickr.com/photos/gcfairch/4421257399), CC4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pelitutkimus on Jyväskylän yliopistossa monenkirjavaa. Vahvuutena voidaan nähdä eri tieteenalojen yhteistyö sekä erilaisten lähestymistapojen kirjo. Jyväskylän yliopistolla pelitutkimuksessa tutkitaan muun muassa pelejä, pelisuunnittelua, pelaajia, pelikulttuuria sekä pelien hyötyjä. Tutkimuskohteena ovat olleet esimerkiksi peleihin liittyvät käsitteet, pelien tarinankerronta ja narratiivit sekä pelaajien vuorovaikutus ja yhteisöt. Lisäksi  asiantuntemusta löytyy myös peliliiketoiminnan, pelisuunnittelun ja pelillistämisen kysymyksissä.

Jyväskylä yliopisto on tunnettu pitkästä traditiostaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen parissa. Traditio näkyy myös vahvasti pelitutkimuksen puolella. Merkittävä osa Jyväskylän yliopistolla tehdystä tutkimuksesta käsittelee oppimispelejä, pelien käyttöä opetuksessa sekä oppimispelien suunnittelua. Pelit ja oppiminen ovat olleet tutkimusteemana eri oppiaineissa ja tutkimuslaitoksissa kasvatustieteistä kauppatieteisiin ja informaatioteknologiaan. Jyväskylän yliopistolla on muun muassa tutkittu, miten pelit voivat olla osa vieraan kielen oppimista, mitkä muuttujat vaikuttavat motivaatiotasoon lapsilla oppimispelien käytössä ja miten oppimispelejä voidaan käyttää oppimisvaikeuksien helpottamiseksi. Tutkimustyö on tuottanut myös käytönnön sovelluksia oppimispeleistä

Yliopiston monipuoliseen pelitutkimukseen voit tutustua muun muassa verkoston jäsenten julkaisulistan kautta. Lisäksi eri aiheiden asiantuntijoita voit löytää asiantuntijalistauksesta.

(Kuva: board game night, Geoffrey Fairchild, CC BY 4.0)