21.03.2019

Projektit ja tutkimusmenetelmät

HYTTI:n tutkimuksessa esittäytyy koko ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden menetelmällinen kirjo. Projekteista riippuen tutkijamme hyödyntävät sekä kvantitatiivisia, kvalitatiivisia että mixed methods –lähestymistapoja, analysoiden aineistoja monipuolisesti ja vertaillen. Emme myöskään tyydy jo olemassa olevaan dataan vaan suoritamme tarpeen vaatiessa tiedon keräys- ja jäsennysprojekteja esimerkiksi survey-tutkimusten, havainnointiaineiston ja teemahaastattelujen muodossa. Käytännön työn rajapinnassa sovellamme myös esimerkiksi osallistavaa tutkimusta ja taiteentutkimuksen menetelmiä.

Alta löydät listattuna verkostolaistemme käynnissä olevat projektit vastuuhenkilön mukaan aakkostettuna. Näiden omilta sivuilta pääset tarvittaessa tutustumaan lähemmin myös käytössä oleviin tutkimusmenetelmiin.

 

Päättyneet projektit