07.02.2018

Hoidon ja hoivan käytännöt

Yksi tutkijoidemme ydinosaamisalueista on hoidon ja hoivan käytänteissä. Palvelujärjestelmät ja hoiva, care policy sekä työn ja hoivan yhteensovittaminen ovat huippuyksikkötasolla tutkittuja teemoja HYTTI:ssä.  Elämänvaiheet sekä hoidettavat itsessään: ikääntyneet, lapset, vammaiset ja muut palveluihin oikeutetut kansalaiset ovat kaikki kiinnostuksen kohteina verkostomme tutkijoilla.

Myös inhimillinen kohtaaminen, sekä osallisuuden ja toimijuuden käsitteet määrittävät tutkimuksen suuntaa hoivan laatua arvioidessa. Yksityiskohtaisemmalla tasolla mielenterveyspalveluiden ja terapian (esim. musiikkiterapia, kirjallisuusterapia ja logoterapia) eri muodot ovat käytänteinä osana osaamistamme.

Alta pääset tutustumaan hoidon ja hoivan teemoihin linkkityviin tutkimusprojekteihimme sekä löydät projektien vetäjien yhteystiedot.

Projektit: