22.11.2018

Hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurit ja politiikat

Kulttuureita ja politiikkoja tutkittaessa lähestytään kohdetta ajan, paikan ja tilan problematisoinnin kautta, sosiaalisen kontekstin usein määrittäessä jatkuvuuksia sekä murroskohtia. HYTTI:ssä hyvin- ja pahoinvointia tutkitaan sekä koettuna että yhteiskunnallisesti määriteltynä, yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Erikoisosaamiseemme kuuluvat mielen ja ruumiin terveys ja sairaus, sosiaali- ja terveysalan ammattien historiallinen kehitys, lääketieteen ja yleisemminkin tieteen historia sekä medikalisaatio.

Sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset keskinäisriippuvuudet näkökulmina tutkimukseen suuntaavat myös kiinnostuksiamme. Teemat kuten perhe, yksinäisyys ja syrjäytyminen sekä eriarvoisuus, marginaalisuus ja haavoittuvuus toistuvat usein asiasanoina työssämme.

HYTTI:ssä panostetaan eri laitoksilla sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden tutkimukseen kaihtamatta myöskään arkoja aiheita kuten lähisuhdeväkivaltaa. HYTTI tekeekin tiivistää yhteistyötä Violence Studies -väkivaltatutkimusryhmän kanssa.  Käytännön työn rajapinnassa projektit osallisuudesta ja toimijuudesta sekä kulttuurin ja taiteen suhteesta hyvinvointiin luovat suoraa kontaktia alan käytänteiden kehittämiseen.

Alta löydät suorat linkit näiden teemojen sisälle istuviin tämänhetkisiin projekteihin ja niiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Projekteja: