25.09.2017

Työ ja työhyvinvointi

HYTTI:ssä työhyvinvointi, johtaminen ja vuorovaikutus sekä työn tekemisen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle nousevat selkeästi esille omina erikoisosaamisalueinaan. Myös tänä päivänä ajankohtainen työn epävarmuus ja kiire sekä työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen ovat tärkeitä tutkimuskohteitamme.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja sairaalatyöyhteisöjä tutkitaan niin hoivatyön olosuhteiden kuin esimerkiksi väkivallan kohtaamisen sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa -kannalta. Ammatillisen kuntoutuksen, työttömyyden ja mielenterveyspalveluiden tutkimus kansanterveydellisinä teemoina sekä yksilöiden kokonaisvaltainen toimijuus eri elämänvaiheissa, hyvinvointiteknologioita unohtamatta, ovat olennainen osa HYTTI:läisten profiilia.

Alta pääset tutustumaan käynnissä oleviin projekteihin jotka liittyvät työn ja työhyvinvoinnin teemoihin.

Projektit: