10.01.2019

Verkoston asiantuntijat

 #
 Nimi
 Nimike
 Oppiaine
 Kuvaus
 A Anttila, Kaisa Tutkimusavustaja Etnologia Tutkimuksen asiasanat: krooninen syöpä, toimijuus, sosiaalinen kärsimys, kokemus.
 B Bonsdorff, Pauline von Professori Taidekasvatus  
 E Eilola, Jari Yliopistotutkija Suomen historia Tutkimuksen asiasanat: mentaliteettien historia, rikoshistoria, perhe ja lapset, lääketieteen ja parantamisen historia, esimoderni ja moderni aika, paikallisyhteisö.
F Fingerroos, Outi Professori Etnologia ja antropologia Tutkimuksen asiasanat: maahanmuutto, etnisyys, perheet, yhteiskuntaetnologia ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
 H Haapakoski, Kaisa Tutkijatohtori Sosiaalityö Tutkimuksen asiasanat:
  Halmesvirta, Anssi Yliopistotutkija Yleinen historia Tutkimuksen asiasanat: julkinen moralismi, lääketieteen ja urheilun ideologiset sitoumukset.
  Harjunen, Hannele Yliopistonlehtori Sukupuolentutkimus Tutkimuksen asiasanat: Sukupuoli, ruumis, ruumiin normit, kriittinen lihavuustutkimus, intersektionaalisuus.
  Husso, Marita Yliopistonlehtori Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat: Väkivalta, lähisuhdeväkivalta, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot, organisaatiotutkimus, hoivatyö, työhyvinvointi, kärsimys, ruumiillisuus.
  Husu, Hanna-Mari Yliopistonopettaja Sosiologia Tutkimuksen asiasanat:

Sosiologinen teoria, kollektiivinen toiminta, valta ja epätasa-arvo, yhteiskunnalliset liikkeet, tunteiden sosiologia, sosiaalinen luokka.

  Häkli, Helky Yliopistonopettaja Sosiaalityö Tutkimuksen asiasanat: Gerontologinen sosiaalityö. Vanhustyö. Hoiva. Taideperustaiset tutkimusmetodit. Etnografia.
 I Impola, Petteri Tohtorikoulutettava Suomen historia Tutkimuksen asiasanat: tietäjä, parantaja, kätilö, sääty-yhteiskunta, toimijuus, inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma, epävirallinen terveydenhoito, varhaismoderni aika.
J Jolanki, Outi Yliopistotutkija Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat: sosiaaligerontologia, ympäristögerontologia, terveyden tutkimus, asumisen tutkimus, toimijuus, hoiva- ja asuntopolitiikka
  Jäntti, Saara Tutkijatohtori Soveltava kielitiede Tutkimuksen asiasanat: koti, hulluus, asuminen, psykiatria.
 K Kannasoja, Sirpa Yliopistotutkija Sosiaalityö Tutkimuksen asiasanat: ikääntyminen, hyvinvointi, sosiaalinen kuntoutus ja tutkimusetiikka.
  Kantanen, Anna Tohtorikoulutettava Suomen historia Tutkimuksen asiasanat: henkirikollisuus, väkivalta, parisuhde, parisuhdeväkivalta, 1800-luku, 1900-luku, Suomi, avioliiton historia, rikoshistoria.
  Kontturi, Saara-Maija Tohtorikoulutettava  Suomen historia Tutkimuksen asiasanat: lääkärit, professionalisoituminen, terveydenhoito, 1700-luku, 1800-luku.
  Kosonen, Erja Lehtori, dipl. pianisti Musiikkikasvatus Tutkimuksen asiasanat: musiikin oppimis- ja kehityspsykologia, musiikkiharrastukset ja motivaatio, kokemuksen tutkimus, pedagoginen tutkimus, kuten opetusuunnitelmiin ja musiikkikasvatuksen historiaan liittyvät aiheet.
  Kröger, Teppo Professori Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat:

Hoiva, ikääntyminen, vanhuspalvelut, asuminen, omaishoito,  perhepolitiikka, lasten päivähoito, työn ja perheen yhteensovittaminen, vammaisuus, hoivatyön olosuhteet, kansainvälinen vertailututkimus.

  Kuronen, Marjo Professori Sosiaalityö Tutkimuksen asiasanat: institutionaalinen etnografia, haavoittuvuus, hyvinvointipalvelut, palvelujärjestelmä, naiset.
  Kuuva, Sari Tutkija Taidehistoria Tutkimuksen asiasanat: taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, tunneilmaisu ja tunnekokemus, taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, kulttuurinen mielenterveys/-sairaus.
L Laine-Frigren, Tuomas Tutkijatohtori Yleinen historia Tutkimuksen asiasanat:Mielenterveyden historia, lapsuuden historia, psykologian historia, vammaisuuden historia, Suomi, itäinen Keski-Eurooppa, postwar, 1900-luku.
  Lehtonen, Tuija Yliopistonopettaja Kielikeskus Tutkimuksen asiasanat:
  Louhivuori, Jukka Professori Musiikkikasvatus Tutkimuksen asiasanat: musiikin vastaanottaminen, oppiminen ja tuottaminen (kognitiivinen musiikintutkimus), kulttuurien välinen musiikkipsykologia (kognitiivinen  etnomusikologia), monikulttuurinen musiikkikasvatus.
 M Maanmieli, Karoliina Tutkijatohtori Kirjallisuus Tutkimuksen asiasanat:
  Meriluoto, Taina Tohtorikoulutettava Valtio-oppi Tutkimuksen asiasanat:

kansalaisuus, hallinto, osallistaminen ja osallistavat politiikat.

  Mikkola, Leena Yliopistonlehtori Viestintä Tutkimuksen asiasanat: Sosiaalinen tuki, supportiivinen viestintä, interpersonaaliset suhteet työyhteisössä, ryhmien ja tiimien vuorovaikutus, terveysviestintä.
  Mustosmäki, Armi Tutkijatohtori Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat:

työn ja perheen vuorovaikutus, vanhemmuuden kulttuurinen tutkimus, tunteiden sosiologia, äitien negatiiviset ja kielletyt tunteet

  Mänttäri- van der Kuip, Maija-Reetta Yliopistonlehtori Sosiaalityö

Tutkimuksen asiasanat: työhyvinvointi, toimintamahdollisuudet, sosiaalialan ammattietiikka, julkisen sektorin työ ja sen muutos, työelämäntutkimus.

 N Niemi-Pynttäri, Risto Yliopistonlehtori Kirjoittaminen Tutkimuksen asiasanat: verkkoproosa, kirjoittamisen prosessien tutkimus ja kirjoittamisen filosofia.
  Niiles-Mäki, Anne Väitöskirjantekijä Filosofia Tutkimuksen asiasanat:

logoterapia, logoteoria, Viktor Frankl, eksistentiaalinen tyhjiö, logoteoreettinen tajunnanteoria.

  Niiranen, Anna Tohtorikoulutettava Yleinen historia Tutkimusen asiasanat: Britannia, lääketieteen historia, synnyttäminen, ruumiillisuus, seksuaalisuus, perhe.
  Notko, Marianne Tutkijatohtori Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat:
 P Pajari, Ilona Yliopistotutkija Historia Tutkimuksen asiasanat: suomalaisen kuoleman historia, sodan sosiaalihistoria.
  Pietilä, Pekka Tutkimusavustaja Yleinen historia Tutkimuksen asiasanat:

Psykiatrian historia, lääketieteen historia, historiankirjoituksen historia, kognitiivinen neurotiede, aate- ja oppihistoria.

  Pääjoki, Tarja Tutkimuskordinaattori Taidekasvatus Tutkimuksen asiasanat: soveltava taide, hyvinvointi&kulttuuri.
 R Raippalinna, Liia-Maria Tohtorikoulutettava Etnologia ja antropologia Tutkimuksen asiasanat: ruoka, jäte, ruokahävikki, kuluttaja, diskurssintutkimus, ympäristösosiologia, ekologinen terveys.
  Rapeli, Merja    Sosiaalityö Tutkimuksen asiasanat: 

Sosiaalityö, häiriötilanne, katastrofi, varautuminen, valmius, haavoittuvuus, resilienssi, sosiaalinen pääoma.

  Rimpilä, Ilona  Tohtorikoulutettava Musiikkitiede Tutkimuksen asiasanat:  kulttuurinen musiikintutkimus, yhteiskunnallinen muusikkoustutkimus, musiikkisosiologia, kulttuuripolitiikan tutkimus, työelämätutkimus.
S Saarikallio, Suvi Yliopistotutkija Musiikkikasvatus Tutkimuksen asiasanat: musiikki psykologisena ilmiönä kuten tunteina, arjen mielialan säätelynä, hyvinvointina, sekä oppimisena, kasvuna ja kehityksenä
  Salokivi, Maija Tohtorikoulutettava Musiikkiterapia  Tutkimuksen asiasanat:
  Salovaara, Ulla Tohtorikoulutettava Sosiaalityö  Tutkimuksen asiasanat:
  Schäfer, Katharina Tohtorikoulutettava Musiikkitiede Tutkimuksen asiasanat: musiikkipsykologia, musiikkisosiologia, tunteet, kieli, koulutus, tilastot, neurotiede, psykofysiologia.
  Sihto, Tiina Yliopistonopettaja / tohtorikoulutettava Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat:

hoiva, naisten työllisyys, sukupuolten epätasa-arvo, paikallisuus, sosiaalinen luokka, tunteiden sosiologia, työn ja hoivan yhteensovittaminen.

 

Silvasti, Tiina

Professori Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat:

food system studies, rural sociology, studies on equality, qualitative methods

 

 

Suni, Minna

Professori Suomen kieli Tutkimuksen asiasanat: suomi toisena kielenä, soveltava kielitiede, kielenoppiminen, monikielisyys, kielitaito, ammatillinen kielitaito, kielikoulutus, kielipolitiikka, maahanmuutto, työelämä.

 T

Tammela, Annika

Tohtorikoulutetttava Musiikkikasvatus Tutkimuksen asiasanat: sukupolvikokemus, ikäihmisten hyvinvointi, musiikin merkitykset, musiikillinen arvomaailma, muistitietotutkimus.
  Tapionkaski, Sanna Yliopistonlehtori Soveltava kielitiede Tutkimuksen asiasanat: kieli ja identiteetti, kriittinen diskurssintutkimus, ikäkaudet, lapsuus ja nuoruus, vanhuus.
 V Vasara, Paula Yliopistonopettaja / tohtorikoulutettava Yhteiskuntapolitiikka Tutkimuksen asiasanat: narratiivi, asuminen, ikääntyminen, elämänkulku, asumispolku, kokemus.
  Virtanen, Aija Yliopistonopettaja Kielitiede Tutkimuksen asiasanat: 
  Vuori, Jaakko Tohtorikoulutettava Filosofia Tutkimuksen asiasanat:
Y Ylilahti, Minna Yliopistonopettaja Sosiologia

Tutkimuksen asiasanat: Elämänkulku, ikääntyminen, ikäkaudet, toimijuus, kuntoutus, hyvinvointiteknologiat ja hyvinvointikoulutus