19.01.2017

Valtakunnalliset erityistehtävät

Valtakunnalliset erityistehtävät 

Tiedekunnalla on kaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamaa valtakunnallista erityistehtävää, joita hoidetaan ainoastaan Jyväskylän yliopiston HYTK-tiedekunnassa.  

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen valtakunnalliset tehtävät liittyvät kielitaidon arviointiin ja kielikoulutuspolitiikkaan. Keskuksen toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta ja sisältää yhteistyötä tutkijoiden, päätöksentekijöiden, opettajien ja muiden kielikoulutuksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Keskuksen tutkimuksen tavoitteena on kehittää kielikoulutusta laaja-alaisesti ennakoiden ja ottaen huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja kysymykset.  

Viittomakielen keskuksen valtakunnallinen tehtävä on toteuttaa ja kehittää sekä koordinoida viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö.