03.10.2016

Selvitys lastensuojelun menneisyydestä

Selvitys lastensuojelun menneisyydestä

Jyväskylän yliopiston historian, etnologian ja sosiaalityön tutkijat tekivät vuosina 2014 - 2016 Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen sijaishuollon epäkohdista Suomessa vuosina 1937–1983. Suomessa ei vastaavanlaista selvitystä ollut aiemmin tehty, ja tätä on pidetty ongelmana mm. eduskunnassa esitetyissä puheenvuoroissa. Hankkeessa kerättiin n. 300 haastattelun ainutlaatuinen aineisto. 

Selvityksen tarkoituksena oli muun muassa luoda käytäntöjä, jotka estävät epäkohtien, väkivallan ja kaltoinkohtelun tapahtumista nykyisessä ja tulevassa sijaishuollossa. Selvitys sisältää useita tutkijoiden ehdotuksia siitä, miten lastensuojelussa tehtyjä virheitä voitaisiin välttää tulevaisuudessa. 

Selvitys herätti keskustelua eri tahoilla jo käynnistyessään, mutta tämän tyyppisten hankkeiden koko vaikuttavuus ilmenee pidemmällä aikavälillä työn jo valmistuttua.

Raportti on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa