06.04.2017

Yläteksti

Tutkimuksemme vaikuttaa

Tiedekunnassamme tehtävää monitieteistä ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta yhdistää inhimillisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelu ja tulkitseminen erilaisissa asiayhteyksissä. Tutkimuksella vastaamme sekä inhimillisiin että yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja tutkimus on yhteydessä yhteiskunnassa käytävään keskusteluun.

Tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee tyypillisesti varsinaisen tutkimushankkeen jo päätyttyä, jolloin tuloksena voi olla yhteiskunnallista keskustelua, innovaatioita ja uutta yritystoimintaa.