08.02.2017

Alumnit

Tiedekunnasta valmistuneet alumnit muodostavat tärkeän yhdyssiteen työelämän ja laitosten välille. Käytännössä alumnitoiminta tarkoittaa yhteydenpitoa henkilökunnan ja muiden alumnien kanssa, alumnitapaamisia ja ajankohtaisista oppiaineiden asioista tiedottamista. Alumnit voivat tarjota omasta työyhteisöstään harjoittelupaikan laitoksen opiskelijalle ja saada näin asiantuntevaa työvoimaa. Alumnit myös itse ideoivat ja kehittävät toimintaansa sekä kertovat työuristaan.

Jos olet kiinnostunut alumniyhteistyöstä, yliopiston alumnisivuilta jyu.fi/alumni voit tilata sähköpostiisi kuukausittain lähetettävän alumniuutiskirjeen. Voit myös ottaa yhteyttä laitosten alumniyhdyshenkilöihin:

Seuraavat laitokset tarjoavat myös täydennyskoulutusta:

  • Kieli- ja viestintätieteiden laitos