21.06.2016

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen alumniyhdyshenkilöt

  • Filosofia, elämänkatsomustieto, sosiaalityö, sosiaaligerontologia,  valtio-oppi, yhteiskuntatiede: Ainoriitta Pöllänen, 040 8053117,  ainoriitta.pollanen@jyu.fi
  • Yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, naistutkimus ja kulttuuripolitiikka: Kristiina Ruokoja, 040 8054506, kristiina.ruokoja@jyu.fi