06.02.2017

Rekrytoi opiskelija

Humanistit ja yhteiskuntatieteilijät ovat moniosaajia!

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat historian, kielten, kulttuurin, perinteen, taiteen, musiikin, viestinnän ja yhteiskunnallisten asioiden asiantuntijoita, joilla on akateemisen taustansa ansiosta:

 • kyky ajatella analyyttisesti työprosesseissa, työyhteisössä ja organisaatiossa
 • oman alansa erityisosaamista
 • monipuolinen kielitaito
 • hyvä yleissivistys
 • tutkiva ote omaan työhönsä
 • taito asettaa tavoitteita ja haasteita
 • kyky havaita ratkaisua vaativia ongelmia omassa työssään
 • luovaa ongelmanratkaisutaitoa
 • kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin
 • eväitä toimia myös muutoksen keskellä
 • ihmislähtöinen ajattelutapa
 • kulttuurin, yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmiöiden monitahoista ymmärrystä
 • kykyä ideoiden, käsitteiden ja merkitysten kuvaamiseen, erittelyyn sekä arviointiin

Opiskelijoitamme voi pyytää harjoittelijoiksi tai tekemään erilaisia projekteja tai opinnäytteitä. Lue lisää: