Helppokäyttöisyys

Tämän sivusto pohjautuu Ploneen. Plone on suunniteltu täysin esteettömäksi ja käytettäväksi Web Content Accessibility Guidelinesin mukaisesti (WCAG v1.0). Jos tämän sivuston esteettömyydessä on jotain standardien vastaista, ota yhteyttä ${site_admin}on.

It is also accessible to content authors with disabilities per the level 'AA' Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0).

Esteettömyyslauselma

Tämän sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty usean eri tahon osaamista. Useiden eri ihmisten Internetin käyttötapoja on tutkittu ja tuloksena on tämä sivusto, joka on selkeä ja riittävän yksinkertainen kaikkien käytettäväksi.

Sääntöjenmukaisuus

Käytettävyys ja esteettömyys vaativat vankan perustan. Sen takia sivustolla käytetään ${xhtml} 1.0- ja ${css}-standardeja ${w3c}:n laatimien määritysten mukaisesti. Jos jokin tällä sivustolla ei ole määritysten mukaista, ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.

Sivuston tavoite on tarjota AA-esteettömyys WCAG-1.0:n vaatimusten mukaisesti. Useat vaatimukset ${wcag2}:ssa ovat subjektiivisia, joten joissain tilanteissa voi esiintyä tulkintaeroja.