Informaatioteknologian tiedekunta

Laadunvarmistus

Viimeisin muutos maanantai 28. marraskuuta 2011, 16.29

Informaatioteknologian tiedekunnan laatukäsikirja (1.0) tulostettavassa muodossa

 

IT-tiedekunnan laaturyhmä

Laaturyhmä: Ylläpidämme Informaatioteknologian tiedekunnan prosessikuvauksia ja kehitämme tiedekunnan laatujärjestelmää osana JY:n laadunvarmistusta.

IT-tiedekunnan laaturyhmä (ent. ProLaatuPro-ohjausryhmä) johtaa ja koordinoi tiedekunnan laadunvarmistusta. Laaturyhmään kuuluvat varadekaani Timo Tiihonen, hallintopäällikkö Sanna Hirvola, opintoasiainpäällikkö Eija Ihanainen, professori Pasi Tyrväinen, assistentti Jaana Markkanen, projektisuunnittelija Kati Clements, opiskelija Jarkko Vilhunen, yli-insinööri Tapani Tarvainen sekä projektitutkija Miika Nurminen.

Laaturyhmän postituslista: prolaatupro-ohjausryhma.group at korppi.jyu.fi

Laatuvastaavat

Laatuvastaavat toimivat yhdyshenkilöinä oman yksikkönsä, JY:n laaturyhmän ja laatupäällikön välillä. Palautetta laadunvarmistusjärjestelmästä (laatukäsikirja, prosessit, toimintaohjeet yms.) voi osoittaa laatuvastaaville ja/tai laaturyhmälle:

Opiskelijoille

Tuotoksia

 

Laaturyhmän muistiot

 

Linkit