12.11.2018
Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
Information spread in online social media (ISOSM) 15.3.2017 - 14.3.2020 Post­doc­to­ral Re­searc­her Aleksander Semenov
ACCESS4ALL Laboratory for Policies and Practices of Social Development in Higher Education 1.9.2015 - 31.8.2018 Professor Marja Kankaanranta
Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position (AESOP) 15.10.2015 – 14.10.2019 Professor Marja Kankaanranta
TOXI-triage - Integrated and adaptive responses to toxic emergencies for rapid triage: engineering the roadmap from casualty to patient to survivor 1.9.2015 - 31.8.2019 Pro­ject Re­searc­her Jaana Kuula
Promoting Excellence in Teaching and Learning in Azerbaijani Universities (PETRA) 15.10.2016 – 14.10.2019 Professor Marja Kankaanranta
Science, Technology, Innovation, Mathematics and Engineering for the Young (STIMEY) 1.9.2016 - 31.9.2019 Professor Marja Kankaanranta
Learntech Accelerator (LEA) 1.3.2018 - 30.2.2020 Post­doc­to­ral Re­searc­her Kati Clements

Suomen Akatemia | Academy of Finland

Hankkeeni nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
Platform Value Now: Value capturing in the fast emerging platform ecosystems 1.5.2015 – 30.4.2021 Professor Pekka Neittaanmäki
Thematic Research Area (profiling) Decision Analytics utilizing Causal Models and Multiobjective Optimization (DEMO) 1.4.2017 - 31.8.2021 Professor Kaisa Miettinen
(HNP-AI) Structure Prediction of Hybrid Nanoparticles Via Aartificial Inteligence/Hybridinanopartikkelien rakenteiden ennustaminen tekoälyä hyväksi käyttäen 1.1.2018 -31.12.2021 Professor Tommi Kärkkäinen
Mittaamisen ja mallintamisen käytännöt liiketalouden tutkimuksessa - ongelmia ja ratkaisuja 1.9.2017 - 31.8.2020 Post­doc­to­ral Re­searc­her Mikko Rönkkö
Tehokkaita numeerisia menetelmiä akustisten aaltojen etenemiseen 1.9.2016 - 31.8.2020 Professor Jari Toivanen
Päätöksenteon tuki laskennallisesti vaativille optimointitehtäville 1.9.2015 - 31.8.2019 Professor Kaisa Miettinen
SA profilointi Cyber Security 1.2.2015 - 31.8.2019 Professor Mikko Siponen
Uusia neurotieteellisesti tulkittavia dekoodausmenetelmiä monikanavaisen elektromyografia- ja magnetoenkafalografia -signaalien analyysiin 1.9.2015 - 31.8.2018 Post­doc­to­ral Re­searc­her Jukka-Pekka Kauppi
Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä (APEX) 1.4.2016 – 31.8.2019 Professor Marja Kankaanranta

 

Business Finland (Tekes)

Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / contact person
Seamless Authentication for Everyone (SAFE)   Post­doc­to­ral Re­searc­her Naomi Woods
APPIOTS 1.7.2018-31.12.2019 Post­doc­to­ral Re­searc­her Andrei Costin
TRIP, Verkkokaupparatkaisujen data-analytiikkapohjaiset kansainvälistymiskonseptit 1.9.2016 - 30.6.2019 Re­search Pro­fes­sor Lauri Frank
Digital School Services (DiScho) and Self-assessment tool for digitally capable schools (SELFIE) 1.4.2016 - 2018 Professor Marja Kankaanranta
DroneKnowledge - Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology 1.6.2016 - 31.12.2018 Post­doc­to­ral Re­searc­her Ilkka Pölönen
Watson Health Cloud Finland
 
1.12.2016 – 31.12.2018
Professor Pekka Neittaanmäki
Cognitive Self-organizing Networks (CSON) for 5G  1.7.2017 - 30.4.2019 Post­doc­to­ral Re­searc­her Muhammad Asghar
Science-driven next-generation feedback tracking system 1.3.2018-1.8.2019 Post­doc­to­ral Re­searc­herAlexander Semenov
Rikas moniaistinen käyttäjäkokemus (RmUE) / Rich Multisensory User Experience 1.8.2016-31.5.2018 Post­doc­to­ral Re­searc­her Rebekah Rousi

Rakennerahasto | Structuralfunds

Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
IoTLi- IoT:sta uutta liiketoimintaa                                                     1.1.2017 - 31.3.2019 Pro­ject Ma­na­ger Riku Immonen

Muu rahoitus | Other funding

Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
Value Co-destruction with an by Users of Cyber-Physical Systems and Services 1.2.2017-31.12.2018 Professor Tuure Tuunanen
Alle aallonpituuden - menetelmiä solujen spektrikuvantamiseen 1.8.2017 - 31.7.2020 Post­doc­to­ral Re­searc­her Ilkka Pölönen
Diggaa mun digimatkaa - Digga min digiresa 28.6.2016 – 31.12.2018 Professor Marja Kankaanranta
Yritysten toimintakyvyn tehostaminen optimoinnin avulla lisätyn materiaalin teknologioissa (Opti3D) 1.1.2018 – 31.12.2018  Pro­ject Re­searc­her Tero Tuovinen