24.09.2018

Populistinen vastamedia eliittejä haastamassa

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on osana populistista liikehdintää syntynyt lukuisia uudentyyppisiä verkkojulkaisuja, jotka pyrkivät toiminnallaan haastamaan valtavirran julkisuuden ja politiikan määritelmät ja asialistat. Julkaisut pyrkivät poliittiseen vaikuttamiseen kehystämällä ja valikoimalla sisältöjään tarkoitushakuisesti, mutta ne eivät suoraan kytkeydy parlamentaariseen politiikkaan tai puolueisiin. Ilmiöstä on Suomessa keskusteltu yleisesti ”valemediana”, mutta akateemista tutkimusta kotimaisista sivustoista on tehty vähän.

Luento tarkastelee suomalaista populistista vastamediaa yleisölähtöisen mediatutkimuksen näkökulmasta. Aineisto perustuu kotimaisten vastamediasivustojen lukija-tekijöiden teemahaastatteluihin.