24.09.2018

Venäjän strateginen kulttuuri – miksi Venäjä toimii niin kuin toimii?

Venäjän viimeaikaiset toimet, kuten Krimin miehitys, Itä-Ukrainan ja Syyrian sodat, ylimitoitettu voimankäyttö mielenosoittajia vastaan, mahdolliset erikoisoperaatiot ulkomailla ja esimerkiksi internetin valvonta sotivat osin suomalaista ajattelua vastaan. Nämä toimet ovat kuitenkin Kremlin johdon mielestä oikeutettuja ja perusteltuja ja niitä voidaan selittää strategisen kulttuurin teorian avulla. Strateginen kulttuuri tarkoittaa tietyssä valtiossa vallalla olevia näkemyksiä sodan ja kriisin luonteesta, maahan kohdistuvasta uhkasta ja uhan aiheuttajista sekä toiminnallisista vaihtoehdoista vastata kyseiseen uhkaan. Venäjän strategiseen kulttuuriin vaikuttaa erityisesti historia, mutta myös maantiede, teknologia ja esimerkiksi valtion poliittinen kulttuuri ja johdon asenteet.

Luennon tarkoituksena on antaa kuulijoille perusteita ja ajatuksia ymmärtää Venäjän, käytännössä Venäjän johdon toiminnan taustoja ja toiminnan motiiveja. Aineisto perustuu strategisen kulttuurin tutkimuksen julkaisuihin ja luennoitsijan omiin havaintoihin.