29.06.2018

Yleistä tietoa IT-tiedekunnan tarjoamista muiden aineiden erillisistä opintokokonaisuuksista (sivuaineista)

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella informaatioteknologian tiedekunnassa tarjolla olevat perus- ja aineopinnot sivuaineina. Syventävät opinnot ovat joko vapaita tai niiden suoritusoikeutta voi hakea tiedekunnalta. Opintokokonaisuuksien lisäksi voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Myös IT-tiedekunnan omat opiskelijat voivat halutessaan tehdä kognitiotieteen ja/tai kyberturvallisuuden opintokokonaisuudet erillisinä opintokokonaisuuksina (sivuaineina).

Tarjolla olevat opintokokonaisuudet

IT-tiedekunnan sivuaineet Jyväskylän yliopiston sivuaineportaalissa.

Vanhat sivuaineopintokokonaisuudet

Ennen syyslukukautta 2017 aloittaneet opiskelijat voivat toistaiseksi tehdä IT-tiedekunnan sivuaineopintokokonaisuudet opetussuunnitelmakauden 2014-2017 vaatimuksilla niin halutessaan.

Lisätietoja oppiaineiden suunnittelijoilta

  • Tietojärjestelmätiede, kognitiotiede ja kyberturvallisuus,
    koulutussuunnittelija Tapio Tammi (tjt-opintoasiat@jyu.fi), puh. +358 50 3761204
  • Tietotekniikan oppiaine, koulutussuunnittelija Jaana Markkanen, tie-opintoasiat@jyu.fi, puh. +358408053279