16.11.2018

Koulutusteknologian opintosuunnassa tavoitteenamme on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja.

Koulutusteknologian opintosuunta

Opinnoissa tutustutaan erilaisiin teknologisiin välineisiin, joilla opetusta voidaan monipuolistaa sekä kehittää, sovelletaan vaihtoehtoisia teknologiaa hyödyntäviä opetuskäytänteitä, sekä tarkastella erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan tuoreimpaan tutkimukseen sekä antaa lähtökohtia koulutusteknologian alan tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Koulutusteknologian opintosuunnan opetussuunnitelma

 


Tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelman tai tietotekniikan maisteriohjelman koulutusteknologian opintosuunnan suoritettuasi saat muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana. Tutustu opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistukseen täältä.

 

Valmistumisen jälkeen

Maisteriksi valmistuttuasi voit toimia aineenopettajana perusopetuksessa tai lukiossa, kehittää kouluympäristössä käytettäviä ohjelmistoja, opettaa ammattiopistossa tai korkeakoulussa tai olla kouluttajana yrityksessä. Pääset tekemään merkityksellistä, vahvasti tulevaisuuteen suuntautuvaa ja vaikuttavaa työtä – jakamaan tietosi tulevaisuuden tietotekniikkaosaajien kanssa.