11.12.2018

Informaatioteknologian tiedekunnan maisteriohjelmat

Informaatioteknologian tiedekunnan maisteriohjelmiin voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin- tai ammattikorkeakoulututkinnon. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen suorittaminen vie päätoimisesti opiskellen noin kaksi vuotta. Maisteriohjelmiin voi hakeutua vuosittain korkeakoulujen yhteishaussa ja valituksi voi tulla jos aiempi tutkinto täyttää valinnalle asetetut ehdot.

Englanninkieliset maisteriohjelmat