27.10.2018

Turvallisuus ja strateginen analyysi

Nopeasti muuttunut globaali turvallisuusympäristö sekä informaation määrän lisääntyminen ja sen jatkuvasti kasvava merkitys päätöksenteossa haastavat korkeakouluja uudistamaan opetustaan. Jyväskylän yliopisto vastaa tähän tarpeeseen käynnistämällä syksyllä 2019 uuden monitieteisen turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelman.
 

Tilannetietoa / 28.3.2018

Jyväskylän yliopiston rehtori on tänään tehnyt perustamispäätöksen uudesta maisteriohjelmasta nimeltä "Turvallisuus ja strateginen analyysi". Informaatioteknologian tiedekunta tekee keväällä 2018 rehtorille esityksen valittavien opiskelijoiden määrästä, josta päätetään alkukesästä 2018. Tämän jälkeen aletaan valmistella uuden maisteriohjelman lopullista opetussuunnitelmaa maisteriohjelman toteuttavien tiedekuntien yhteistyönä ja keskeisiä sidosryhmiä kuullen. Opetussuunnitelma hyväksytään lopullisesti maaliskuussa 2019, hakuaika uuteen maisteriohjelmaan on maaliskuun 2019 loppupuolella ja ensimmäiset uuden maisteriohjelman opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2019.

 

 

*****

Uuden maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia turvallisuuden asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida yhteiskunnallisia muutoksia ja ilmiöitä globaalissa ympäristössä. Ohjelman keskiössä ovat kansainvälistyvän ja digitalisoituvan yhteiskuntamme turvallisuus, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky.

Uusi maisteriohjelma on ainutlaatuinen Suomessa. Ohjelmassa yhdistetään laajasti Jyväskylän yliopiston osaamista mm. kielten, kulttuurin, teknologian ja yhteiskunnan alueilta. Lisäksi valmisteluvaiheessa käydään tiivistä keskustelua keskeisten suomalaisten turvallisuustoimijoiden kanssa. Turvallisuutta tarkastellaan niin yksilön, yhteisöiden kuin yhteiskunnankin tasoilla.

Turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmalla on vankka tutkimuksellinen tausta. Ohjelma liittyy ennen kaikkea Jyväskylän yliopiston uusiin kriisien uudelleen määrittelyn ja kyberturvallisuuden profiloitumisalueisiin, joilla tehtävä tutkimus tukee luontevasti ohjelman opetusta. Lisäksi maisteriohjelman sisällöissä näkyvät vahvasti mm. kielten ja kulttuurien ymmärtäminen, strateginen ajattelu ja johtajuus sekä kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat historialliset kehityskulut.

Maisteriohjelman ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2019, ja ensimmäinen hakuaika ohjelmaan on keväällä 2019 korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. Maisteriohjelman valintaperusteet vahvistetaan ja julkaistaan syksyllä 2018. Maisteriohjelmaan voi hakeutua, jos on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, AMK-tutkinnon, vanhamuotoisen maisterin tutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon.

 

Kysymyksiä ja vastauksia...

 • Milloin uuden maisteriohjelman valintaperusteet hyväksytään ja mistä ne löytää?
  • Valintaperusteet on hyväksytty, ja ne ovat nähtävillä Opintopolussa.
 • Mikä tutkinto maisteriohjelmassa suoritetaan? 
  • Maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin (FM) tutkinto.
 • Mikä on maisteriohjelman pääaine?
  • Maisteriohjelmassa ei ole pääainetta, vaan kyse on monitieteisestä maisteriohjelmasta.
 • Minkä tiedekunnan opiskelijoita maisteriohjelman opiskelijat ovat? 
  • Maisteriohjelmasta vastaa informaatioteknologian tiedekunta, mutta opintoja suoritetaan myös muissa Jyväskylän yliopiston tiedekunnista. Informaatioteknologian tiedekunta vastaa maisteriohjelman hallinnosta, opiskelijavalinnasta, tutkintojen myöntämisestä jne.
 • Kuuluuko maisteriohjelmaan informaatioteknologian opintoja?
  • Tämä vahvistuu lopullisesti, kun uuden maisteriohjelman opetussuunitelma on hyväksytty, mutta todennäköisesti kaikkien opiskelijoiden tulee hankkia perusymmärrys joko digitalisaatiosta tai informaatioteknologiasta.
 • Milloin maisteriohjelman opetussuunnitelma (tutkintovaatimukset) hyväksytään? 
  • Opetussuunnitelma hyväksytään maaliskuun lopussa 2019.
 • Milloin on ensimmäinen hakuaika?
  • Ensimmäinen hakuaika on todennäköisesti keväällä 2019. Tarkista hakuaika Opintopolusta
 • Mitkä kolme kurssia toteutetaan pilottikursseina?
 • Voiko pilottikursseja opiskella avoimena opetuksena?
 • Mistä voin kysyä lisää? 
  • Voit olla yhteydessä joko tiedekuntamme opintoasioihin () tai kyberturvallisuuden opintoneuvontaan (). Huomaathan kuitenkin, ettemme voi antaa maisteriohjelman sisällöstä tai opiskelijavalinnan perusteista tarkempia tietoja ennen kuin ne on hyväksytty ja julkaistu.