23.04.2019

Tekes/Business Finlandin rahoittamien Value From Public Health Data With Cognitive Computing ja Watson Health Cloud Finland -hankkeiden raportteja ja julkaisuja

Hankkeen sivut

Kir­ja­sarja

  1. Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa
  2. Kyberturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
  3. Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa
  4. Suomen terveysdata ja sen hyödyntäminen

1. Value from public health data with cognitive computing-hankkeen loppuraportti

2. SOTE-data ja sen hyödyntäminen Suomessa

a) 35/2017: Lehto, Neittaanmäki. Suomen terveysdataympäristö

b) Räisänen, Ruohonen, Neittaanmäki. SOTE IT-järjestelmäkokonaisuus (Julkaistu 10/2017)

c) 49/2018: Lehto, Neittaanmäki. Kansalliset SOTE-tiedonlähteet ja tietojen hyödyntäminen

3. Koneoppimispohjaiset tekoälyratkaisut

a) 42/2017: Äyrämö, Neittaanmäki ym. Koneoppimispohjaiset tekoälyratkaisut hyvinvointi- ja terveyssovelluksissa

4. Tekoäly terveydenhuollossa

a) 43/2018: Vähäkainu, Neittaanmäki. Digitaalinen terveys ja älykäs terveydenhuollon teknologia

b) 44/2018: Vähäkainu, Neittaanmäki. Digitaalisista sairaaloista kognitiivisiin sairaaloihin

c) 45/2018: Vähäkainu; Neittaanmäki. Tekoäly terveydenhuollossa

d) 46/2018: Vähäkainu, Kärkkäinen, Neittaanmäki. Tekoälyä hyödyntävät ratkaisut ja teknologiset mahdollisuudet mielenterveyden häiriöissä

e) 47/2018: Vähäkainu, Neittaanmäki. IBM-teknologioiden hyödyntäminen terveydenhuollossa

f) 48/2018: Vähäkainu, Neittaanmäki. Terveydenhuollon alustat ja tekoäly

g) 54/2018: Talvitie-Lamberg, Silvennoinen, Ala-Kitula, Kärkkäinen, Tyrväinen, Kuoremäki, Kinnunen, Munnukka, Allonen, Puhilas, Vähäkainu. Tekoälyn soveltaminen terveydenhuollossa ja hyvinvoinnissa

h) 52/2018: Ojalainen, Neittaanmäki. Tekoäly Japanin terveydenhuollossa

i) 53/2018: Ojalainen, Neittaanmäki. Tekoäly terveydenhuollossa - katsaus Aasiaan

5. SOTE-kustannukset

a) Ruohonen, Malmberg, Juutilainen, Niinimäki, Lempinen, Neittaanmäki. Sosiaali- ja terveystoiminnan kustannusten kasvun hillitsemisen arviointiraportti (Julkaistu 6/2017)

b) Malmberg, Juutilainen, Neittaanmäki. Kalleimpien kansansairauksien selvitysraportti (Julkaistu 6/2017)

c) 51/2018 Kaasalainen, Neittaanmäki. SOTE-toimintojen tehostaminen IT:n avulla - Kehittämispotentiaali ja toimenpideohjelma

6. SOTE-järjestelmien tietoturva

a) Lehto, Lehto. Health Information Privacy of Activity Trackers (Julkaistu 6/2017)

b) Lehto, Lehto. Kyberturvallisuus sairaalajärjestelmissä: OSA 1 (Julkaistu 8/2017)

c) 60/2018 Vähäkainu, Lehto, Neittaanmäki. Tekoäly ja kyberturvallisuus

d)75/2019 Pöyhönen, Lehto, Lehto. Kyberturvallisuus sairaalajärjestelmissä osa 2 - toiminnan kehittäminen

7. Läpimurtoteknologioiden soveltaminen

a) 50/2018 Alho, Neittaanmäki, Hänninen, Tammilehto. Palvelurobotiikka

b) 61/2018 Alho, Neittaanmäki, Hänninen, Tammilehto. Humanoidirobotti Pepper - Mahdollisuuksia ja haasteita

c) 62/2018 Talvitie-Lamberg, Silvennoinen, Moilanen, Korpela. Tekoäly sosiaalisen syrjäytymisen ennakoivassa tunnistamisessa - Case THL kouluterveyskysely

d) 65/2018 Heinonen, Neittaanmäki, Hyytiäinen, Mahlberg, Tontti, Yli-Pelkonen. Älysopimusohjelmointi sosiaali- ja terveysalalla

e) 66/2018 Kärkkäinen, Vähäkainu, Neittaanmäki, Uimonen, Hänninen. Tekoälyn hyödyntäminen lääkehuollossa

f) 68/2018 Hänninen, Juntti, Neittaanmäki, Kukkaniemi, Lehtomäki, Nyrhinen, Riipinen, Savonen. Tekoälypohjaisten teknologioiden testaus prototyyppisovelluksilla 

g) 69/2018 Nyrhinen, Neittaanmäki. Tekstin automaattisesta tiivistämisestä

h) 72/2018 Nyrhinen, Hiekka, Silvennoinen, Talvensola, Talvitie-Lamberg. Sosiaalinen hyvinvointi tekoälyn luonnollisen kielen testiesimerkkinä

i) 71/2018 Ahonen, Neittaanmäki, Lahti. Tekoäly lääkitysturvallisuudessa

8. Kustannusvaikuttavuus ja kansalliset vaikutukset

a) 63/2018 Kaasalainen, Neittaanmäki. Terveys- ja hyvinvointiteknologian sovelluksia ikääntyneiden terveyden edistämisessä ja kustannusvaikuttavien palvelujen kehittämisessä

b) 64/2018 Ojalainen, Keppo, Neittaanmäki. Suomen terveydenhoitoalan ammattilaisten asenne ja luottamus tekoälyä kohtaan 

c) 67/2018 Niinimäki, Neittaanmäki. Kansalaisten kulutuskäyttäytymisen muutokset digitalisoituvassa yhteiskunnassa

d) 70/2018 Kaasalainen, Neittaanmäki. Digitaalisten interventioiden vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja omahoidossa

e) 73/2018 Korpela, Ruohonen. Terveyshyötymalliin perustuvan hoitosuunnitelman vaikutus yksilön terveyteen sekä kustannuksiin Hämeenlinnassa vuosina 2012 - 2016

f) 74/2018 Ruohonen, Kaasalainen, Korpela, Karhu, Rissanen, Hassel. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen jakautuminen Keski-Suomessa, Kainuussa ja Hämeenlinnassa

g) Kekki, Hiirikoski, Kettula, Kaasalainen, Neittaanmäki. Radiovälitteisen liikuntaohjauksen tavoittavuus ja soveltuvuus ikäihmisten liikunta-aktiivisuuden edistämiseen - pilottitutkimuksen loppuraportti