Informaatioteknologian tiedekunnassa tieteellisestä jatkokoulutuksesta vastaa tiedekunnan tohtorikoulu, joka toimii osana Jyväskylän yliopiston tutkijakoulua. Tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin (FT) tai kauppatieteiden tohtorin (KTT) tutkinnon. Tohtorintutkinto suoritetaan suuntautuen jollekin tiedekunnan tutkimusaloista: Tietojärjestelmätiede, Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, Sovellettu matematiikka ja laskennalliset tieteet ja Koulutusteknologia ja kognitiotiede.

Tohtorikoulun koordinaattori

Yliopistonopettaja, KTT Sami Kollanus
Sähköposti: sami.kollanus@jyu.fi
Puh. 0400 248 089
Toimisto: Agora C434.4