Kansainvälinen rahoitus | International funding

Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position (AESOP) 1.12.2015 - 30.11.2018 Professori Marja Kankaanranta
TOXI-triage - Integrated and adaptive responses to toxic emergencies for rapid triage: engineering the roadmap from casualty to patient to survivor 1.9.2015 - 31.8.2019 Jaana Kuula
ACCESS4ALL Laboratory for Policies and Practices of Social Development in Higher Education 1.9.2015 - 31.8.2017 Professori Marja Kankaanranta
Victim Support for Identity Theft (VISIT) 1.9.2014 - 31.8.2016 Philipp Holtkamp
Innovative Methods for Award Procedures of ICT Learning in Europe (IMAILE) 1.12.2014 - 31.1.2018 Professori Mikko Siponen
Open Educational Ideas & Innovations (OEI2) 1.10.2013 - 29.2.2016 Henri Pirkkalainen
Promoting Excellence in Teaching and Learning in Azerbaijani Universities (PETRA)   Professori Marja Kankaanranta

Suomen Akatemia | Academy of Finland

Hankkeeni nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
Mittaamisen ja mallintamisen käytännöt liiketalouden tutkimuksessa - ongelmia ja ratkaisuja 1.9.2017 - 31.8.2020 Mikko Rönkkö
Tehokkaita numeerisia menetelmiä akustisten aaltojen etenemiseen 1.9.2016 - 31.8.2020 Professori Jari Toivanen
Päätöksenteon tuki laskennallisesti vaativille optimointitehtäville 1.9.2015 - 31.8.2019 Professori Kaisa Miettinen
SA profilointi Cyber Security 1.2.2015 - 31.8.2019 Professori Mikko Siponen
Uusia neurotieteellisesti tulkittavia dekoodausmenetelmiä monikanavaisen elektromyografia- ja magnetoenkafalografia -signaalien analyysiin 1.9.2015 - 31.8.2018 Tutkijatohtori Jukka-Pekka Kauppi
Aluistoista arvoa nyt: arvonluonti nopeasti kasvavissa alustaekosysteemeissä / Platform Value Now: Value capturing in the fast emerging platform ecosystems 1.5.2015 - 31.12.2017 Professori Pekka Neittaanmäki
Ohjelmistollisesti määriteltävä hypersolukkoarkkitehtuuri vihreille ja älykkäille viidennen sukupolven matkaviestinverkoille (Hyper5G) 1.2.2015 - 31.12.2017 Professori Tapani Ristaniemi
Tiedonkaivuu sosiaalisesta mediasta (MineSocMed) 1.9.2013 - 31.8.2017 Professori Jari Veijalainen
Matemaattisia optimointimenetelmiä moniantenniteknologiaan 1.9.2011 - 31.8.2016 Professori Raino Mäkinen
Sähkömagneettisten aaltojen sironta kompleksisissa satunnaisvälineissä 1.9.2011 - 31.8.2016 Tuomo Rossi
Tilannetietoinen kyberturvallisuus / Situation Awareness in Information and Cyber Security SAICS 1.7.2014 - 30.6.2016 Professori Pekka Neittaanmäki
Thematic Research Area (profiling) Decision Analytics utilizing Causal Models and Multiobjective Optimization  1.4.2017 - 31.8.2021  Professori Kaisa Miettinen

Tekes

Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / contact person
D4Value 01.01.2017 - 31.12.2017 Professori Pertti Saariluoma
DroneKnowledge - Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology 01.06.2016 - 31.12.2018 Ilkka Pölönen
Innovation Scout JYU RnB 01.01.2017 - 31.12.2017 Professori Pekka Neittaanmäki
Watson ll
 
14.9.2016 - 30.6.2017
Professori Pekka Neittaanmäki
Value from Public Health Data with Cognitive Computing 14.9.2016 – 30.6.2017 Professori Pekka Neittaanmäki
Rikas moniaistinen käyttäjäkokemus (RmUE) / Rich Multisensory User Experience 1.8.2016 – 31.1.2018 Rebekah Rousi
FiDiPro project DeCoMo: Decision Support for Complex Multiobjective Optimization Problems 1.1.2015 - 31.12.2017 Professori Kaisa Miettinen
Skaalautuva kehitys- ja arviointipalvelu koulutuksen digitalisaation tukemiseen (DiScho) 1.4.2016 - 30.9.2017 Tutkimusprofessori Marja Kankaanranta
Uusi menetelmä tietoturvan hallintaan 27.3.2015 - 31.8.2017 Professori Mikko Siponen
Cyber Trust - Privacy of Digital Personal Identities 27.3.2015 - 31.8.2017 Professori Mikko Siponen
Cyber Trust - Critical Infrastructure Resiliency and Protection (CIRP) 27.3.2015 - 31.8.2017 Professori Pekka Neittaanmäki
Cyber Trust - Security Technologies and Secure Management for Future Network 27.3.2015 - 31.8.2017 Professori Timo Hämäläinen
Ajoneuvoalustojen Tietoturva (AaTi) 1.7.2016 - 31.12.2016 Professori Pekka Neittaanmäki
Accelerator Chain (KINO-JY) 1.12.2015 - 31.12.2016 Professori Pekka Neittaanmäki
Biogame 1.12.2014 - 30.11.2016 Panu Moilanen
Distraction Prevention System and Behavior-Based Insurance (VisGuard BBI) 1.9.2015 - 31.12.2016 Tutkijatohtori Tuomo Kujala
Tacit knowledge management tool (LBD) 1.5.2014 - 31.10.2016 Juha Hämäläinen
INKA: Laiteläheinen tietoturvateknologia ja sovellutusmahdollisuudet (LaiTSo) 1.1.2015 - 30.6.2016 Kati Valpe
Stereoscopic Hyperspectral Imaging (HSI-STEREO) 1.1.2014 - 31.5.2016 Ilkka Pölönen
Data to Intelligence 1.1.2014 - 30.6.2016 Rebekah Rousi
E!3674 ITEA2 MERgE - Multi-concerns in the action system engineering 10.1.2012 - 31.1.2016 Professori Mikko Siponen
Systeemiset oppimisratkaisut 1.7.2013 - 31.5.2016 Professori Marja Kankaanranta
Cognitive Self-organizing Networks (CSON) for 5G   Muhammad Asghar
Science-driven next-generation feedback tracking system 1.3.2018-1.8.2019 Alexander Semenov

 

Rakennerahasto | Structuralfunds

Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
Kohti uutta digitaalista tutkimus- ja innovaatioalustaa hyvinvoinnin ja liiketoiminnan kiihdyttämiseksi Keski-Suomessa -esiselvitys  01.01.2017 - 31.12.2017 Professori Pekka Neittaanmäki
IoTLi- IoT:sta uutta liiketoimintaa 01/2017 - 12/2018 Riku Immonen
Kankaan Kyberturvallisen Kokeilualustan Kehittäminen älyKaupunkipalveluille / 5K - Development of Kangas cyber-secure experimentation smart city platform 01/2016 - 05/2017 Antti Hämäläinen
Jyväskylä Game Lab 1.1.2015 - 31.1.2017 Antti-Jussi Lakanen
Keski-Suomen digihyppy, digitaalisuus, data, cyber ja business (D2CB) -hankkeen toteuttamisselvitys 1.9.2015 - 31.8.2016 Professor of Practice Martti Lehto

Muu rahoitus | Other funding

Hankkeen nimi / Project name Kesto / Duration Yhteyshenkilö / Contact person
Alle aallonpituuden - menetelmiä solujen spektrikuvantamiseen 1.8.2017 - 31.7.2020 Ilkka Pölönen
Spektrikuvantamisella kilpailukykyä Keski-Suomeen 8.10.2015 - 31.12.2017 Ilkka Pölönen
Co-create Keski-Suomi - Digitaalisten palveluinnovaatioiden yhteisluominen alueellisessa ekosysteemissä 1.11.2015 - 31.12.2016 Henri Pirkkalainen
Big Datan potentiaali liikunnan terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksissa 1.10.2015 - 31.12.2016 Sami Äyrämö
Keski-Suomen peruskoulujen ICT ja USUKO 1.10.2015 - 31.12.2016 Professori Pekka Neittaanmäki