14.12.2017

Ainejärjestöt

IT-tiedekunnalla on kaksi ainejärjestöä, Dumppi ry ja Linkki ry. Ainejärjestöjen tehtävänä on yhdistää saman oppiaineen opiskelijoita, ajaa opiskelijoiden etua ja järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa. Ainejärjestöt ovat myös aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisessä yhdessä tiedekunnan kanssa. Ainejärjestöillä on oma hallitus, joka koordinoi yhdistyksen toimintaa.

Dumppi Ry

Dumppi on tietojärjestelmätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja kognitiotieteen pääaineopiskelijoiden ainejärjestö. Dumpin tavoite on toimia yhdyssiteenä alan opiskelijoiden välillä, tukea jäsentensä opintoja, harrastuksia ja ammatillisia sekä sosiaalisia pyrkimyksiä, sekä lisätä jäsentensä yhteiskunnallista aktiivisuutta. Yritysyhteistyö on tärkeä osa Dumpin toimintaa, ja Dumppi järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa yritysvierailuja sekä yritysiltoja, joissa jäsenet pääsevät verkostoitumaan työelämän toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: dumppi.fi

Linkki Ry

Linkki on tietotekniikan pääaineopiskelijoiden ainejärjestö. Yhteistyökumppaneina Linkin toiminnassa ovat monet alan organisaatiot, IT-alan yritykset, informaatioteknologian tiedekunta ja useat eri ainejärjestöt niin Jyväskylän yliopistosta kuin myös lukuisista muista yliopistoista ympäri Suomen. Kontakteja pyritään myös aktiivisesti kehittämään ja täten luomaan tietotekniikan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet saada yhteyksiä yrityksiin jo opiskeluaikana.

Lisätietoja: linkkijkl.fi