07.03.2018

Ainejärjestöt

IT-tiedekunnalla on kaksi ainejärjestöä, Dumppi ry ja Linkki Jyväskylä ry. Ainejärjestöjen tehtävänä on yhdistää saman oppiaineen opiskelijoita, ajaa opiskelijoiden etua ja järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa. Ainejärjestöt ovat myös aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisessä yhdessä tiedekunnan kanssa. Ainejärjestöillä on oma hallitus, joka koordinoi yhdistyksen toimintaa.

Dumppi ry

Dumppi on tietojärjestelmätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja kognitiotieteen pääaineopiskelijoiden ainejärjestö. Dumpin tavoite on toimia yhdyssiteenä alan opiskelijoiden välillä, tukea jäsentensä opintoja, harrastuksia ja ammatillisia sekä sosiaalisia pyrkimyksiä, sekä lisätä jäsentensä yhteiskunnallista aktiivisuutta. Yritysyhteistyö on tärkeä osa Dumpin toimintaa, ja Dumppi järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa yritysvierailuja sekä yritysiltoja, joissa jäsenet pääsevät verkostoitumaan työelämän toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: dumppi.fi

Linkki Jyväskylä ry

Linkki Jyväskylä ry on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, joka tomii opiskelijoiden yhdyssiteenä informaatioteknologian tiedekuntaan, edistää heidän opintojaan, harrastuksiaan ja yhteisiä etujaan, sekä huolehtii jäsentensä oikeuksista opiskelijoina. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Linkki Jyväskylä ry harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää jäsenilleen opintomatkoja, harjoittelupaikkojen välitystä, urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia.

Lisätietoja: linkkijkl.fi